Vstupný dotazník WOB

Dotazník obsahuje 21 skupín tvrdení, v každej sú štyri tvrdenia. V každej skupine si najprv prečítajte všetky štyri tvrdenia a vyznačte jedno, ktoré vás tento deň najlepšie charakterizuje. Ak vám vyhovuje viac tvrdení, vyznačte jedno, ktoré vás charakterizuje najlepšie.

 

Meno *
Meno
1. skupina tvrdení
2. skupina tvrdení
3. skupina tvrdení
4. skupina tvrdení
5. skupina tvrdení
6. skupina tvrdení
7.skupina tvrdení
8. skupina tvrdení
9. skupina tvrdení
10. skupina tvrdení
11.skupina tvrdení
12. skupina tvrdení
13. skupina tvrdení
14. skupina tvrdení
15. skupina tvrdení
16. skupina tvrdení
17. skupina tvrdení
18. skupina tvrdení
19. skupina tvrdení
20.skupina tvrdení
21. skupina tvrdení