3 tipy ako najlepšie zvládnuť multitasking

Náš mozog je denne vystavený tisícom rôznych podnetov. Aké sú najlepšie stratégie na vyhnutie sa neefektívneho ?  

Náš mozog je denne vystavený tisícom rôznych podnetov. Aké sú najlepšie stratégie na vyhnutie sa neefektívneho ?  

Termínom multitasking (z anglického *multi*= mnoho, *task*= úloha) sa pôvodne označovala schopnosť počítača vykonávať (aspoň zdanlivo) niekoľko úloh súčasne. V súčasnej dobe sa však tento termín využíva aj v kontexte pracovného prostredia, v ktorom ľudia často čelia situáciám, kedy sú nútený pracovať na viacerých úlohách súčasne. Čo sa teda vlastne deje s mozgom počas multitaskingu? 

Vykonávanie viac ako jednej úlohy rozdeľuje mozog
Pravá a ľavá strana prefrontálneho cortexu pracuje spolu, pokiaľ je človek zameraný na jednu úlohu (single tasking), ak sa človek snaží plniť dve úlohy naraz (multitasking) pracujú od seba nezávisle a aktivita v mozgu sa rozdeľuje (na dve polovice prefrontálneho cortexu).
Ak sa pokúšame robiť niečo, kým ešte pracujeme na predchádzajúcej úlohe, náš mozog sa „zastaví“. Možno to vysvetliť tak, že prefrontálna kôra nemôže okamžite odpútať našu pozornosť od jednej úlohy a zamerať ju na ďalšiu, čo má za následok krátku prestávku v spracúvaní.

Ľudský mozog má popri výhodách aj dva nedostatky: nevie sa sústrediť na dve činnosti naraz a ťažko sa prepína medzi úlohami. Všetky informácie si totiž ukladá do hneď prístupnej pamäte, avšak čím viac informácií v nej je, tým viac sa treba sústrediť na to, aby sa k nim človek v prípade potreby „rýchlo dostal“. Mozog potrebuje najmenej 300 milisekúnd, aby sa prepol z jednej úlohy na druhú. Pre túto prestávku v spracúvaní predstavuje kombinácia úloh, ako je telefonovanie a šoférovanie potenciálne smrteľné nebezpečenstvo.

Mozog nie je schopný vykonávať dve podobné činnosti naraz
Mozog nie je schopný vykonávať dve podobné činnosti naraz, pretože obe úlohy súťažia o tie isté neuróny. Ak napríklad počúvame reč a zároveň čítame text, aktivované oblasti mozgu sa prekrývajú, preto nám to robí veľké problémy. Na druhej strane počúvať reč a hľadieť na krajinu je ľahké.  
 

 

Ako najlepšie zvládať multitasking

1. Prepínanie medzi úlohami je ľahšie ako pracovať naraz na dvoch úlohách zároveň (zdroj: Koechlin).

Situáciám, kedy máme za úlohu plniť viacero pracovných úloh sa nevyhne asi nikto z nás. Činnosti, akými je napríklad odpisovanie na pracovné e-maily práca s textom v podobe písania projektu, návrhu zmluvy a podobne, si vyžadujú aktivitu rovnakých oblastí mozgu, keďže sú si podobné, a navyše vyžadujú Vašu pozornosť. Nevystavujte Váš mozog situáciám, kedy rozdeľujete aktivitu jeho prefrontálneho cortexu. Namiesto toho, že sa budete snažiť pracovať na úlohách paralelne, vyhraďte si čas na plnenie úloh postupne, prípadne medzi nimi prepínajte (striedajte ich). Keď už sa pustíte do nejakej činnosti (napríklad písania), je ideálne, ak sa nenecháte prerušiť napríklad telefonovaním – kedy by sa mohlo stať že budete telefonovať a písať zároveň, ale telefonát budete vnímať ako druhú úlohu, na ktorú máte vyhradený iný čas.

2. Zvoľte si priority 

V situáciách, kedy viete, že Vás čaká viacero povinností (vybavovanie telefonátov, príprava na poradu, práca na úprave zmluvy,..), si pred tým, ako sa nimi začnete podrobnejšie zaoberať, zvoľte, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie. Spíšte si na papier (flipchart)nVaše povinnosti, a takto ich porovnávajte. Ušetríte si tak mozgovú energiu, keďže ich nebudete musieť nasilu držať v mysli.
Priority si zvoľte nazačiatku, kým nie ste vyčerpaný z práce. Voľba priorít je totiž energeticky náročná, no keď je človek odpočinutý, má čerstvú myseľ, nemusí mu zabrať toľko času, ako keby ju robil vyčerpaný.

3. Využívajte poznámky, vizualizácie, schémy, obrázky 

Nezaťažujte si mozog tým, že si budete všetko držať v pamäti. Aj taká maličkosť, akou je zapísanie si myšlienky či nápadu, Vám šetrí energiu, potrebnú pre dobrý pracovný výkon. Napríklad keď Vám cestou do práce napadne, čo vylepšiť vo svojom projekte, zapíšte si poznámku, hoci aj do mobilu. Nezaťažujte si mozog tým, že budete svoj nápad nasilu držať v hlave. Môže sa Vám stať, že naň zabudnete, prípadne si unavíte svoj mozog.

Čo nie je multitasking

To, či sme schopní plniť tri úlohy zároveň (počúvať hudbu počas čítania emailov, a pritom jesťzávisí od toho, do akej miery je pri týchto typoch aktivít zapájaná prefronálna mozgová kôra. Napríklad : ´´natural activities´´, akými sú jedenie, chôdza, apod. vyžadujú menšiu aktivitu prefrontálneho cortexu, v porovnaní s aktivitami akými sú čítanie alebo šoférovanie.

Preto napríklad počúvanie hudby počas práce nepovažujeme za multitasking. Pri počúvaní hudby sa zapája iná časť mozgu, ako pri práci s textom na počítači. 

Aké sú vaše stratégie na prekonanie našich hardwarových limitov mozgu? Napíšte nám do komentárov