Súboj pohlaví. Koho mozog vyhráva?

Vedci poznajú veľa spôsobov ako a čo skúmať v ľudskom mozgu. Správanie, funkčné systémy, mozgové oblasti, neuróny, bunkové orgány, molekuly, gény... Okrem iného porovnávali aj rozdiely medzi ženami a mužmi.

V počte neurónov vyhrali muži. Ale toto víťazstvo veľmi nezaváži. Ženské neuróny vedia medzi sebou lepšie komunikovať a sú bohato poprepájane. Preto mozog u žien, aj keď má menší počet neurónov, funguje oveľa efektívnejšie ako u mužov.

Počet kôrových neurónov:  

Ženy: 19,3 miliárd
Muži: 22,8 miliárd

 

Neuróny umierajú po miliónoch

A teraz sa držte. Denne strácame až 85 000 neurónov. Hoci sa nové neuróny priebežne vytvárajú, mozog túto stratu nedokáže dobehnúť. Ešte rýchlejšie sa neuróny strácajú pri konzumácii alkoholu. A neverte teórii alkoholikov, že konzumáciou alkoholu zabíjajú len tie najpomalšie neuróny, je to nezmysel :)

Priemerná strata kôrových neurónov:
1 neurón za sekundu
85 000 neurónov za deň
31 miliónov neurónov za rok

 

Nezúfajte. Dôležitejšie ako počet neurónov sú prepojenie medzi nimi - tzv. synapsie. Ak sa človek stále učí nové veci, tak sa počet synapsií zvyšuje. A to aj napriek faktu, že počet neurónov klesá. Čím je synapsií viac, tým mozog pracuje efektívnejšie.

Tri hlavné fázy, kedy sa tvorí biologicky najviac synapsií:

1. Okolo 2. roka života, keď sa dieťa učí chodiť a rozprávať
2. Okolo 6. roka, keď sa učí čítať, počítať a písať
3. Okolo 12. rokov, keď prechádza abstraktným myslením

 

Pohlavných rozdielov je viac

Pri skúmaní rozdielov medzi mozgom žien a mužov zistili vedci aj ďalšie zaujímavosti. Vezmime si napríklad reč. U mužov má reč na starosti iba ľavá hemisféra. Ženy zapájajú pri hovorení alebo počúvaní reči ľavú aj pravú hemisféru. A čo to znamená v praxi? Ak dôjde k poškodeniu rečových oblastí ľavej hemisféry u muža, bude to mať oveľa vážnejšie následky (napr. nebude vedieť rozprávať alebo prestane rozumieť hovorenej reči). U žien nebude mať poškodenie rečových oblastí ľavej hemisféry také výrazné následky, pretože pravá hemisféra bude vedieť lepšie zastúpiť poškodenú ľavú hemisféru.

Mozog muža aj ženy ovplyvňuje hormón testosterón. Má tlmivý účinok na funkcie ľavej hemisféry (ženy majú nižšie hladiny testosterónu ako muži ale jeho vplyv je taký istý). Ak je testosterónu veľa, ľavá hemisféra funguje oslabene, horšie, “ťažkopádne” a máme problém sa napr. verbálne vyjadrovať. Keďže najvyššia hladina testosterónu je ráno, bude nám robiť verbálne vyjadrovanie najväčšie ťažkosti ráno. Keď postupne hladina testosterónu klesá, verbálny výkon sa zlepšuje a poobede dosahuje svoje maximum.

Rada preto znie: Keďže je testosterónu najviac ráno a postupne jeho hladina klesá, lepšie spravíte ak pôjdete na pracovný pohovor v neskorších hodinách, popoludní.

U žien ovplyvňuje fungovanie hemisfér aj hormón estrogén. Má tlmivý účinok na pravú hemisféru. A tvorba estrogénu sa zvyšuje od menštruácie smerom k ovulačnej fáze. V období menštruácie dosahujú ženy najlepší výkon v úlohách zameraných na priestorovú orientáciu a priestorovú predstavivosť - ich výkon je vtedy porovnateľný s výkonom mužov. Od menštruácie potom postupne klesá výkon v úlohách, na ktorých sa podieľa pravá hemisféra.


(LK)

Článok je spracovaný z prednášky PhDr. Mariána Špajdela, Ľavá a pravá hemisféra. Prednáška odznela 20. mája 2014 na Dni otvorených dverí Worl of Brain. V ďalšom článku prezradíme rozdiely medzi hemisférami mozgu, ako ich trénovať a zvýšiť tak ich výkonnosť.