Mozog

Stopnite nesprávne stereotypy mozgu. Tréningom.

Riadenie motoriky a svalovej sústavy

Pre pohyb je dôležitý proces riadenia, ktorý pomenoval vedec Norbert Wiener slovom kybernetika (kybernétés - kormidelník riadiaci loď). Základným prepokladom riadenia je existencia objektu, ktorý riadi a objektu, ktorý je riadený.

V procese riadenia motoriky má hlavné slovo centrálny nervový systém (CNS). Jednotlivé príkazy sú prenášané periférnymi nervami a výkonnými orgánmi sú svaly. Senzitívny a senzorický systém vykonáva akúsi kontrolnú funkciu a informujú spätne CNS o polohe a pohybe tela. Proces riadenia je založený na obojsmernom prenose informácií medzi mozgom a svalmi. Počas prenosu dochádza ku skresleniu informácií a preto funguje aj priebežná kontrola. 

Svalový systém je na križovatke vplyvov ústredného a obvodového nervového systému s periférnymi morfologickými štruktúrami pohybového systému. Do svalovej funkcie sa premietajú vplyvy vonkajšieho prostredia (exogénne) a vplyvy vlastného organizmu (endogénne). Všetky kladné a záporné vplyvy nútia svalový systém k adaptácii, ktorá je príčinou svalových nerovnováh (dysbalancií).
 

Aký to má vplyv na športový výkon?

Tréningami na neuroprístrojoch meriame a zaznamenávame vaše koordinačné schopnosti a psychické funkcie, ktoré sú riadené CNS. V športe, ale aj v každodennom živote, vykonávame naučené pohybové vzorce na dosiahnutie výkonu a pohybu. Ak je jedna z riadiacich zložiek a psychických funkcií nedostatočne natrénovaná, má to vplyv na každú oblasť vášho života. Ak napr. nemáte dobre vytrénovanú koncetráciu, stane sa to, že vaša pozornosť zachytí iba zlomok pokynov od trénera. A to môže negatívne ovplyvniť váš výkon. 

Prečo trénovať pozornosť?

Pozornosť je ďalšou psychickou funkciou mozgu. 100% všetkého čo robíte, čo sa učíte a aký výkon potom vynaložíte, súvisí s pozornosťou a jej vlastnosťami. Vezmime si riadenie auta. Každý deň jazdíte tou istou trasou a máte pocit, že nemusíte dávať pozor na jamy, príkazy a zákazy. Všetko máte v pamäti. Váš mozog sa venuje mobilu. Rieši problémy, ktoré Vás čakajú v práci. Rozpráva sa so spolucestujúcimi atď. Riadenie automobilu prevzal autopilot.

Ale čo sa stane pri nečakanej zmene situácie? Na autopilotovi si ľahko nevšimnete značku, prudko brzdiace auto pred vami, či chodca na prechode. Návrat k procesu riešenia situácií chvíľu trvá a možné dôsledky si vieme predstaviť.

Vo World of Brain učíme a trénujeme pozornosť na moderných neurotechnológiach. Tréning s Batakom vám ukáže aké je náročné prepnúť z jedného prebiehajúceho procesu do druhého. Aby sme predchádzali stereotypom a zautomatizovaným programom, vytvárame variabilné tréningy pre mozog a tým trénujeme jeho obratnosť. Dokážeme merať, zaznamenávať
a zlepšovať vaše koordinačné schopnosti a pohybové vzorce