Prečo trénovať sústredenie?

Disciplína, lákavé odmeny, ani motivácia častokrát nie sú hlavnými faktormi, ktoré zabezpečia, že dosiahneme želané ciele.  Úspešní ľudia v dnešnom svete plnom možností a rozptýlení poznornosti dosahujú svoje ciele predovšetkým schopnosťou sústrediť sa. Práve schopnosť sústrediť sa a toto sústredenie udržať je rozhodujúca, ak chceme dosiahnuť vytúžené ciele, alebo zmeniť svoje návyky. 

Tento tréningový program je zameraný na vytvorenie základných návykov potrebných pre kvalitnejšie a dlhšie sústredenie sa. Úžitok z neho budú mať všetci, ktorí sú nespokojní s vlastnou schopnosťou sústrediť sa a/alebo sa chcú inšpirovať a svoje sústredenie ďalej rozvíjať. Ak ste manažér, zlepšíte nielen svoju výkonnosť, spokojnosť a pocit zmysluplnosti vlastnej práce, ale pochopíte, ako budovať návyk sústredenia aj u členov vášho tímu. 


Skúsenosti účastníkov

"Po absolvovaní tréningov Brainfocus som zistil, že som schopný dlhšie sa sústrediť na problémové pracovné úlohy a klesla moja miera prepínania na iné "lákavejšie" činnosti."

Ivan, 34 architekt 

"Tréningy na mindballe boli dobre rozvrhnuté a bolo skvelé sledovať v číslach môj progres v schopnosti sústrediť sa. Oceňujem empatický prístup tímu a teším sa kedy prekonám svoje osobné maximá v sústredení."

Milan, 31 manažér


Rezervácia tréningu

Mail, telefón
Pre koho
Navrhnite vhodný termín
Navrhnite vhodný termín

Čo rozvíja

  • Zvýšenie schopnosti udržať pozornosť v potrebnom časovom úseku
  • Posilnenie schopnosti sústrediť sa na jednu aktivitu v danom čase
  • Zlepšenie intenzity pozornosti (schopnosť zahĺbiť sa do problému)
  • Nácvik relaxačnej techniky na uvoľnenie a obnovenie sústredenia

Ako prebieha tréning

Tréningový program prebieha formou deviatich stretnutí vždy po 2 hodiny, ideálne každý týždeň v rovnakom dni a čase. Súčasťou programu je zadanie, ktoré účastníci tréningu dostanú a spracujú elektronicky pred 1. stretnutím. Posledné, 9. stretnutie, odporúčame realizovať s časovým odstupom 4 týždne.