Prečo trénovať sústredenie?

„Úspech je založený na schopnosti nenechať sa vyrušiť.“ Úspešní ľudia sa vyznačujú nielen jasnými cieľmi, správnym načasovaním aktivít, ale aj pevnou vôľou, vytrvalosťou a schopnosťou sústrediť sa. Práve schopnosť sústrediť sa a toto sústredenie udržať je rozhodujúca, ak chceme dosiahnuť vytúžené ciele, alebo zmeniť svoje návyky. Ani disciplína, ani lákavé odmeny a dokonca ani motivácia nie sú hlavnými faktormi, ktoré zabezpečia, že dosiahneme želané méty.

"Sústredenie je ako lupa, ktorá zameriava slnečné lúče na jedno miesto. Rovnaké miesto – rovnaká slnečná energia – rôzne výsledky. Vďaka správnemu nasmerovaniu lúčov cez lupu."

Tento tréningový program je zameraný na vytvorenie základných návykov potrebných pre kvalitnejšie a dlhšie sústredenie sa. Úžitok z neho budú mať všetci, ktorí sú nespokojní s vlastnou schopnosťou sústrediť sa a/alebo sa chcú inšpirovať a svoje sústredenie ďalej rozvíjať. Ak ste manažér, zlepšíte nielen svoju výkonnosť, spokojnosť a pocit zmysluplnosti vlastnej práce, ale pochopíte, ako budovať návyk sústredenia aj u členov vášho tímu. 


Ako prebieha tréning

Tréningový program prebieha formou deviatich stretnutí vždy po 2 hodiny, ideálne každý týždeň v rovnakom dni a čase. Súčasťou programu je „pre-work“ – zadanie, ktoré účastníci tréningu dostanú a spracujú elektronicky pred 1. stretnutím. Posledné, 9. stretnutie, odporúčame realizovať s časovým odstupom 4 týždne.

Moduly

  • Pozornosť a budovanie návykov
  • Rytmus sústredenia a odpočinku
  • Rozptýlenosť: opak sústredenia
  • Rytmus pripojenia a odpojenia
  • Single-tasking vs. multi-tasking

Lektor

  • Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová


Dajte nám na vás kontakt a budeme vás informovať kedy začne tréning.