Manažéri počúvajú na čísla. World of Brain vám ich dá. Po prvýkrát uvidíte, kde sa vaša firma nachádza v rýchlosti rozhodovania, akú silnú má váš kľúčový manažér koncentráciu na problém a ktorým smerom treba rozvíjať tím. Doprajte svojim zamestnancom brainfitness na svetovej úrovni a posuňte manažérske skilly svojho tímu na úplne novú úroveň. S použitím najnovších neurotechnológií získate novú konkurenčnú výhodu a zvýšite efektivitu fungovania vo všetkých činnostiach. 


Prečo potrebuje váš tím tréning mozgu?

 • väčšina kurzov, ktoré doteraz vaši manažéri absolvovali boli zamerané iba na osvojovanie techník efektívnejšej práce. Na skutočné zlepšenie potrebuje váš tím poznať mozog, základný nástroj, ktorým si všetky techniky a pracovné modely osvojili.
 • svet v ktorom žijeme je každým dňom komplexnejší a riešenie nových výziev je často na hranici biologických možností mozgu. Na skutočné zlepšenie treba tieto limity poznať a posúvať ich neurotréningom.
 • originálne prepojenie tréningu mozgu s praktickým využitím zručností v praxi

Pre koho je určený

 • manažérov a kľúčových zamestnancov
 • odborný personál
 • tímy, kde je dôležitý koncentrácia a intenzita pozornosti
 • ľudí pracujúcich pod stresom
 • pre malé a stredné firmy (s počtom zamestnancov od 5-50)
 • pre veľké firmy (školenia pre tímy ľudí)

 Vaši manažéri získajú

 • osvojenie nových zručností vďaka lepšiemu pochopeniu fungovania mozgu
 • nové mentálne modely na lepšiu prácu a manažovanie ľudí. 
 • odporúčanú literatúru na ďalší rozvoj 
  • odporúčania na lepšiu výživu, multitasking, spánok 
 • skrátenie času potrebného na navodenie koncentrácie
 • nové techniky na efektívnejšiu relaxáciu

Prínosy pre organizáciu

 • diagnostika kľúčových ľudí s použitím najnovších neurotechnológií
 • nárast výkonu zamestnancov už počas tréningu 
 • zníženie chybovosti pri rutinnej práci
 • lepšia spolupráca tímu
 • kvalitnejšie riešenie problémov
 • zvýšenie motivácie a prevencia pred syndrómom vyhorenia
 • zlepšenie work-life balance zamestnancov
 • tréningové postupy prispôsobené potrebám jednotlivcov alebo celej firmy

Čo vás čaká

 • BrainFitness na svetovej úrovni pod vedením skúsených konzultantov
 • najnovšie neurotechnológie, ktoré vám prvýkrát v číslach ukážu, ako dobre sa viete koncentrovať na pracovné úlohy
 • koučingové vedenie na rozvoj silných a slabých stránok manažérov
 • individuálny prístup, diskrétnosť a príjemné prostredie 

Mali by ste záujem o skupinové neurotréningy? Tak neváhajte a prihláste sa. 

Rezervujte si tréning

Vyberte si formu tréningu
Napíšte nám kontaktné údaje (mail, telefón) a dáme Vám vedieť viac podrobností o tréningu

Súčasťou tréningu

Diagnostika

Diagnostika

neurotechnológie

neurotechnológie

Neurotechnológie


Ako prebieha tréning  

 • vstupné individuálne diagnostické meranie
 • komplexný individuálny neurotréningový program
 • výstupné individuálne diagnostické meranie, odporúčania

Nastavenie programu Brain Leaders je možné po dohode prispôsobiť požiadavkám  Vašej spoločnosti.