Tréningový a diagnostický program pre športovcov zameraný na rozvoj potrebných funkcií mozgu (kognitívnych funkcií) s využitím moderných technológií. Program je svojím nastavením jedinečný, s veľkou mierou flexibilného prispôsobenia individuálnym potrebám športovca. Vyvíjaný je odborníkmi a špecialistami z oblasti neurovied a psychológie. Program mapuje reálnu kondíciu mozgu a pomáha ju rozvíjať s postupným nástupom a intenzifikáciou. Program nezasahuje do zaužívaného tréningového plánu a postupov športovcov.

Tréning kognitívnych funkcií

Kognitívne funkcie súvisia s činnosťou mozgu a majú dôležitý význam pre kvalitu života každého človeka. Dostatočná úroveň kognitívnych funkcií má priamy vplyv na dosahovanie špičkových športových výkonov. Za kľúčovú funkciu pre každého športovca je považovaná úroveň pozornosti. Ďalšie dôležité sú jeho reakčné schopnosti, schopnosť spracovania stresu, krátkodobá pamäť a periférne videnie. 

Kognitívne funkcie je možné zlepšovať prostredníctvom tréningu. Prostredníctvom moderných technológií (na princípe Biofeedback) je možné objektívne zmerať ich úroveň a priebežne monitorovať progres. Tréning má športovcovi poskytnúť okamžitú spätnú väzbu o ich stave a možnosť tento stav efektívne rozvíjať.

Tréningom kognitívnych funkcií možno dosiahnuť výrazne zlepšenie aj vtedy, keď fyziologické schopnosti športovca už dosahujú svoje maximum.

Pre koho je určený

  • výkonnostní a vrcholoví športovci
  • mladých talentovaných športovcov
  • športové kluby a organizácie
  • športovci so záujmom rozvíjať sa

NAČO SA ZAMERIAVA

  • Pozornosť
  • Reakčné schopnosti
  • Zvládanie stresu

Brain Sport je zameraný primárne na kognitívne funkcie, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri väčšine športových disciplín. Každú z týchto oblastí je možné komplexne monitorovať a tréningy sú nastavené na spoznanie a rozvoj rôznych jej aspektov.

Sekundárne sa program zaoberá ďalšími oblasťami: krátkodobá pamäť, rozhodovacia zložka, periférne videnie, koordinácia oči - ruky, selektívna pozornosť, intenzita pozornosti.