Vstupní dotazník WOB

4  zcela souhlasím
3 převážně souhlasím
2 ani souhlasím, ani nesouhlasím
nesouhlasím
0 zcela nesouhlasím

Jméno *
Jméno
Tělo
Cítím se odpočinutý/á a svěží
Jím zdravě
Měl/a jsem dostatek pohybu, dostatečně jsem cvičil/a
(3x týdně kardio, 1x týdně posilující cvičení)
V práci si dělám pravidelné přestávky
Střídám duševní a fyzickou práci
Trápí mě zdravotní problémy
Emoce
V mém životě je dostatek věcí a událostí, které mi přinášejí radost
Běžnou součástí mého života je apatie a znechucení
Často se trápím, znepokojují mě různé věci
Své emoce mám pod kontrolou
Často se rozzlobím nebo polekám
Většinu dne jsem podrážděný/á a neklidný/á
Mysl
Umím se dobře soustředit na jednu věc a těžko mě při tom něco vyruší
Musím si všechno zapisovat, jinak to zapomenu
Často zapomenu udělat nebo zařídit věci, které jsem si naplánoval/a
Často zapomínám na různé maličkosti (např. telefonní číslo, nákupní seznam)
(např. telefonní číslo, nákupní seznam)
Mám problém najít vhodné slovo, dokončit větu nebo vzpomenout si na jméno věcí a lidí
O víkendu a po večerech neřeším pracovní záležitosti
Smysluplnost
Život mi připadá prázdný a bezcenný
Jsem se svým životem spokojený/á, i když je občas těžký
Svůj život považuji za hodnotný a užitečný
Cítím, že můj život má jasný směr
Život mi připadá jednotvárný a většinou mě nudí
Čas a energii věnuji těm záležitostem, které mají v mém životě priority
(nemám rozpor mezi tím , co je pro mě důležité a tím, čemu se věnuji)
Motivace
V mém životě jsou věci, kterým se naplno věnuji
Nemám dost sil, abych uskutečnil/a to, co považuji za důležité
Ani pořádně nevím, co chci v životě dělat
Mám mnoho zájmů, plánů a cílů
Nic mě nebaví
Nejraději bych nic nedělal/a
Zvládaní stresu
Nemám dost času na své oblíbené aktivity
Nejsem schopen/schopna ovládat důležité věci v mém životě
Neumím vyřešit problémy, které mě aktuálně trápí
Momentálně se věci nevyvíjejí tak, jak bych chtěl/a
Nevím, kde mi hlava stojí
Často nestihnu udělat ani polovinu věcí, které jsem si naplánoval/a