Správna odpoveď z MHD

Koľko štvorcov je na obrázku?

Správna odpoveď

Správna odpoveď je 10 štvorcov. 

Spočítajte sami v prehľadnej infografike. 

Chcete pohnúť rozumom ešte viac? 

Prihláste sa na diagnostiku a začnite s tréningom mozgu v tréningovom centre World of Brain. 

Mailový alebo telefonický kontakt