martin_sadovsky.png
 
marian.png

Martin Sádovský
projektový manažér konceptu World of Brain

Pôsobil v oblasti konzultingu, poradenstva a manažmentu. Pracoval ako hlavný manažér externej správy pohľadávok pre spoločnosť Slovnaft a.s. a ako konzultant a poradca pre tvorbu nových IT systémov štátnej správy, v medzinárodnej korporácií CSC Computer Sciences. V súčasnosti sa podieľa na rozvíjaní občianskeho združenia Centrum Radosť, ktoré sa venujúce témam ako tehotenstvo, rodičovstvo a osobnostný rozvoj. Vo svojom voľnom čase sa venuje futbalu, jóge.

 

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD
odborný garant World of Brain a gestor pre výskum a vývoj

Vedúci Katedry psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Popri tom 10 rokov pôsobil v Laboratóriu kognitívnej neurovedy v Ústave normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied. Výskumne sa zameriava predovšetkým na získavanie poznatkov o mozgu, jeho fungovaní vo vzťahu k psychickým funkciám a tiež na analýzu prejavov narušenia mozgových štruktúr v prežívaní a správaní. Odborne dozoruje tvorbu všetkých našich produktov a spoluvytvára stratégiu celého smerovania World of Brain.

 
inka.png
 
 
 
 
juraj.png
 
 
image (1).png

Mgr. Zora Grohoľová
koučka a gestorka pre prácu s klientom

Koučka s medzinárodnou certifikáciou (Brain Based Coach, Team Coach, Mental Trainer, Change Agent, Motivational Teacher). Má skúsenosti s desiatkami individuálnych aj firemných klientov z rôznych oblastí. Pracuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Spolupracuje s viacerými rádiami, televíziami a publikuje v tlači. Vedie tím našich konzultantov.

 

Mgr. Mária Bulíková

konzultantka, lektorka

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobila v oblasti HR.  Je certifikovaná koučka. Venuje sa vedeniu  individuálnych a skupinových neurotréningov. Zaoberá sa  psychologickými interpretáciami výstupných správ.

 

Mgr. Eva Šuleková
konzultantka

Študovala telesnú výchovu a psychológie v Bratislave. Špecializuje sa na pohybové cvičenia a reedukáciu pohybových stereotypov u športovcov a manažérov. Venuje sa zdravotným cvičeniam a programom pre športovcov a športové kluby. Venuje sa vedeniu  individuálnych  neurotréningov. 

 

Mgr. Miriam Pavlovičová
konzultantka, lektorka

Absolventka Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského, Vysokej školy medzinárodných vzťahov a diplomacie. Je certifikovaná koučka.  Venuje sa vedeniu  individuálnych a skupinových  neurotréningov.  Pracuje v slovenskom a francúzskom jazyku.

 

 

Juraj Bilský
konzultant

Ostatných 11 rokov sa profesionálne venuje individuálnym tréningom osobného rozvoja a skupinovým tréningom manažérskych zručností.  Venuje sa vedeniu individuálnych  neurotréningov. 

 

 

Mgr. Dominik Salay

konzultant  neurotréningov pre športovcov

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Skúsenosti ako tréner všestrannej športovej prípravy, tréner talentovanej mládeže- volejbal, pravidelne sa zúčastňuje lyžiarskych kurzov ako inštruktor snowboardingu a pôsobí ako učiteľ telesnej výchovy a športovej výchovy.

 

PaedDr. Mgr. Ľubomír Majstrák
konzultant  neurotréningov pre športovcov

Absolvent fyzioterapie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, absolvent FTVŠ UK špecializácia silovo-kondičný tréner, tréner vzpierania, rigoróznu skúšku vykonal na katedre kinantropológie FTVŠUK z funkčných porúch pohybového systému a šport a zdravie. Atestačnú  skúšku absolvoval zo špecializačného odboru „fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému na SZU.  Má bohaté skúsenosti z trénerskej činnosti ako osobný tréner z individuálnej fyzioterapie, inštruktorskej činnosti ako lektor vzdelávania inštruktorov Pilates. Je niekoľkonásobným majstrom Slovenska a ČSFR v silových športoch, držiteľ 5 svetových rekordov v silovom žonglovaní, majster Európy, športový strelec.