BrainLeaders je program pre firmy, ktorý zohľadňuje najnovšie výskumy neurovedy, psychológie a konzultingu o mozgu a pomáha firmám dosiahnuť väčší potenciál svojich zamestnancov. Pozostáva z 3 základných modulov a viacerých voliteľných modulov. Určený je pre manažérov a ich pracovné tímy.  

Základné moduly

 • BrainFocus - pozornosť a sústredenie
 • Agility - rýchlosť a výkonnosť
 • BrainMem - pamäť a rozhodovanie

Voliteľné moduly

 • sústredenie, disciplína, vytrvalosť
 • kultúra sústredenia
 • pamäťové techniky
 • efektívna komunikácia 
 • uvoľnovacie techniky
 • kreatívne metódy rozhodovania
 • iracionálne rozhodovanie
 • neuroselling a neuromarketing

Ako prebieha program - 10 ľudí

 1. Úvod - skupina - 4 hodiny
 2. Tréning - individuálny - 10 x 5 hodín
 3. Voliteľný modul - skupina - 2 x 4 hodiny
 4. Follow up - skupina - 2 x 4 hodiny

Časový odhad kurzu je 3-4 týždne

Pre koho je určený

 • stredné a veľké firmy

Vaši manažéri získajú

 • osvojenie nových zručností vďaka lepšiemu pochopeniu fungovania mozgu
 • nové mentálne modely na lepšiu prácu a manažovanie ľudí
 • hodnotenie zručností a diagnostika. Po prvý krát uvidíte v číslach, kde sú sily a slabiny vášho tímu
 • odporúčania na životosprávu a prácu s mozgom

Prínosy pre organizáciu

 • zvýšená efektivita a výkonnosť - na základe lepšej schopnosti sústredenia
 • diagnostika súčasného stavu kľúčových ľudí s použitím najnovších neurotechnológií
 • kratšie a efektívnejšie pracovné rozhovory
 • lepšia spolupráca tímu
 • kvalitnejšie riešenie problémov
 • spokojnejšie tímy s vyššou motiváciou

Manažéri počúvajú na čísla. World of Brain vám ich dá. Po prvýkrát uvidíte, kde sa vaša firma nachádza v rýchlosti rozhodovania, akú silnú má váš kľúčový manažér koncentráciu na problém a ktorým smerom treba rozvíjať tím. Doprajte svojim zamestnancom brainfitness na svetovej úrovni a posuňte manažérske skilly svojho tímu na úplne novú úroveň. S použitím najnovších neurotechnológií získate novú konkurenčnú výhodu a zvýšite efektivitu fungovania vo všetkých činnostiach. 


Napíšte nám kontakt na vás a dohodneme si osobný termín stretnutia

Máte ďalšie otázky? Neváhajte nám zavolať.

Rezervácia termínov telefonicky na 0948 675 890 alebo priamo na stránke


Prečo potrebuje váš tím tréning mozgu?

 • Väčšina kurzov, ktoré doterlaz vaši manažéri absolvovali boli zamerané iba na osvojovanie techník efektívnejšej práce. Na skutočné zlepšenie potrebuje váš tím poznať mozog, základný nástroj, ktorým si všetky techniky a pracovné modely osvojili.
 • Svet v ktorom žijeme je každým dňom komplexnejší a riešenie nových výziev je častokrát na hranici biologických možností mozgu. Na skutočné zlepšenie treba tieto limity poznať a posúvať ich neurotréningom.

Čo vás čaká

 • BrainFitness na svetovej úrovni pod vedením skúsených osobných trénerov
 • Práca s najnovšími neurotechnológiami, ktoré vám prvýkrát jasne ukážu kde sa nachádzate v práci s mozgom
 • Koučingové vedenie na rozvoj silných a slabých stránok manažérov
 • Osvojenie nových mentálnych modelov na efektívnejšiu spoluprácu celého tímu
 • Príjemné prostredie pre koncentrovaný rozvoj nových zručností