Vstupný dotazník WOB

Prečítajte si prosím nasledujúci zoznam udalostí, ktoré môžu ľudí v živote stretnúť.
Vyberte si
a označte z nich tie , ktoré sa vás osobne týkali v priebehu posledných dvoch rokov:

Meno *
Meno
Smrť môjho manžela alebo mojej manželky *
Môj rozvod *
Rozpad môjho manželstva *
Väzenie *
Smrť blízkeho člena rodiny *
Ľahšia nehoda alebo choroba *
Moja svadba *
Strata zamestnania *
Odchod do dôchodku *
Choroba blízkej osoby *
Moje tehotenstvo *
Narodenie môjho dieťaťa *
Zníženie príjmu *
Smrť priateľa *
Zmena zamestnania *
Manželský spor *
Odchod dieťaťa z domova *
Konflikt so svokrou / svokrom *
Nástup do nového zamestnania *
Konflikt so šéfom *
Zmena bydliska *
Zmena rytmu spánku a bdenia *
Dopravný priestupok *