Pohnite rozumom, pohnete aj mindballom

    

 

 

Mindball 

Unikátny prístroj, na ktorom dokážete pohnúť guľôčkou silou zameranej pozornosti . S prístrojom ste spojení prostredníctvom čelenky, ktorá meria vašu mozgovú aktivitu a prenáša ju na magnet v prístroji, ktorý posúva guľôčku. Čím je vaša pozornosť a sústredenie vyššie, tým rýchlejšie a vyššie sa hýbe guľôčka. Na monitore zároveň získate informácie o ďalších aspektoch pozornosti - o jej intenzite, hĺbke, priebehu v čase a množstvo ďalších.
 

Opakovaným tréningom dosiahnete

 • Výrazný nárast pozornosti a koncentrácie
 • Zlepšenie procesu učenia
 • Zvýšenie kapacity pamäti
 • Uvoľnenie stresu
 • Zlepšenie exekutívnych funkcií - plánovanie, organizácia, riešenie problémov
 • Posilnenie kreatívneho myslenia

Trénujte ako jazdci F1

batak.png

Batak

Jednoduché, efektívné a zábavné zariadenie. Úlohou je čo najrýchlejšie zhasnúť rozsvecujúce sa kontrolky. Napriek zdanlivej jednoduchosti ide o mimoriadne efektívne cvičenie na výrazné zlepšenie reakčných časov, zníženie chybovosti a množstvo ďalších kognitívnych funkcií. Tréning na Bataku s obľubou používajú profesionálni golfisti, futbalisti, hokejisti, či piloti F1.

 

Opakovaným tréningom dosiahnete

 • Zrýchlenie reakčného času
 • Zlepšenie pamäti
 • Zlepšenie koordinárie, periférneho videnia
 • Zvýšenie exekutívnych kognitívnych funkcií ako sú úsudok, rozhodovanie, riešenie situácií
 • Posilnenie telesnej kondície a výdrže
 • A je to naozaj zábava!

 

STRIEĽAJTE SVOJIM MOZGOM

mozgostrelba.png

Mozgostreľba

Kombinácia počítačového programu a makety strelnej zbrane, prostredníctvom ktorej rozvíjate schopnosti sústredenia. Na Mozgostreľbu ste napojení prostredníctvom čelenky, ktorá meria Vašu mozgovú aktivitu. Vašou koncentráciou sa kurzor zameriavača strelnej zbrane približuje ku stredu terča. V momente kedy je kurzor najbližšie ku stredu terča, je potrebné vystreliť. Tréning na Mozgostreľbe s obľubou používajú špeciálne armádne a policajné zložky.

Opakovaným tréningom dosiahnete

 • Nárast pozornosti a koncentrácie
 • Zvýšenie rýchlosti reakcií, osobného reakčného času
 • Posilnenie schopnosti vedome striedať fázu koncentrácie a uvoľnenia
 • Vyššiu emočnú stabilitu v stresujúcich situáciách