Vstupný dotazník WOB

 

Vyznačte na škále 0 až 4 do akej miery súhlasíte s nasledovnými výrokmi. 

4 úplne súhlasím
3 prevažne súhlasím
2 ani súhlasím, ani nesúhlasím
prevažne nesúhlasím
0 úplne nesúhlasím

Pri odpovediach na jednotlivé výroky zoberte do úvahy posledné 3 dni.

Meno *
Meno
Telo
Cítim sa oddýchnuto a sviežo
Zdravo sa stravujem
Trápia ma zdravotné problémy
Emócie
V mojom živote je dostatok vecí a udalostí, ktoré mi prinášajú radosť
Často sa trápim a znepokojujem pre rôzne veci
Svoje emócie mám pod kontrolou
Myseľ
Viem sa dobre sústrediť na jednu vec a ťažko ma pri tom niečo vyruší
Mám problémy s nájdením vhodného slova, ukončenia vety alebo s pomenovaním vecí a ľudí
Zmysluplnosť
Život mi pripadá prázdny a bezcenný
Cítim, že môj život má jasný smer
Život sa mi zdá jednotvárny a väčšinou ma nudí
Motivácia
V mojom živote sú veci, v ktorých sa naplno angažujem
Mám veľa záľub, plánov a cieľov
Najradšej by som nerobil nič
Aktuálna miera stresu
Neviem vyriešiť problémy, ktoré ma aktuálne trápia
Aktuálne sa veci nevyvíjajú tak ako by som chcel
Neviem, kde mi hlava stoji